9 REASONS TO CHOOSE US

  • TRANSPARENTNOST – avtomatizirani, lahko pregledni in nazdorovani procesi
  • SISTEM ENEGA KONTAKTA – operativni stik preko ene osebe
  • PODPORA UPRAVLJANJU – optimizacija pogodbenih odnosov in procesov
  • PROFESIONALNA PODPORA – v tehničnem delu
  • KVALITETA ČLOVEŠKIH VIROV – za vsako posamezno delo izbremo najbolj usposobljen in motiviran lasten kader
  • STABILNOST ČLOVEŠKIH VIROV – s spoštljivim odnosom do zaposlenih skrbimo za nizko fluktuacijo usposobljenih zaposlenih
  • MOBILNE DELOVNE SKUPINE – povečujemo učinkovitost naših čistilnih ekip in tehnikov
  • SPECIALIZIRANA INŽENIRSKA PODPORA – za opravljanje specifičnih inženirskih nalog
  • STORITVENA SKUPINA – podpira aktivnosti, ki jih izvajajo lastni zaposleni kot tudi podizvajalci