Podporne storitve

Podporne storitve so zelo pomemebne za podjetje. Na globalni ravni se vsa podjetja soočajo z enakimi izzivi, saj se zavedajo pomena kakovostnih storitev, pa tudi potrebe po spreminjanju fiksnih stroškov v fleksibilne stroške.

Zavedamo se, kako pomembne so te storitve za podjetje, zato smo razvili delovne postopke, ki optimizirajo razmerje med kakovostjo in stroški ter povečajo produktivnost.

S svojimi operativnimi procesi vedno izpolnjujemo najvišje standarde, obvladujemo in zmanjšujemo tveganja, ki lahko nastanejo. Ti procesi vključujejo analizo potreb in tveganj, načrtovanje rešitev, prehod in postopke mobilizacije.

Stranke B+N SL Facility Services lahko izkoristijo 24-urno pomoč naših zaposlenih, ki so skrbno usposobljeni in prilagojeni zahtevanim pravilom ravnanja. Vsak zaposleni v B+N SL Facility Services bo lahko v primeru odsotnosti prevzel dejavnosti drugega člana ekipe, kar bo zagotavljalo kontinuiteto in stabilnost opravljenih storitev.

Pišite nam!