Tehično vzdrževanje stavb

Prijetne in urejene zgradbe ter okolje so pomembni elementi pri določanju vrednosti nepremičnine. Naš cilj je stranki zagotoviti ohranjane oziroma povečanje vrednosti njihovega premoženja, z zagotavljanjem storitev tehničnega vzdrževanja stavb.

Ustvarjamo fleksibilne, transparentne in individualne rešitve, ki temeljijo na dialogu s stranko, s čimer omogočamo prilagoditev storitev glede na spreminjajoče se potrebe stranke. Delujemo kot svetovalec ter omogočamo nenehne izboljšave. Svojim strankam nudimo bogato in široko paleto storitev preventivnega kot tudi reaktivnega vzdrževanja.

V okviru tehničnega vzdrževanja/upravljanja stavb nudimo naslednje storitve:

  • obratovanje, vzdrževanje, popravila zgradb in opreme
  • upravljanje z energijo – energetski pregledi, energetske ocene, energetske izkaznice stavb, energijske nalepke stavb, dokumentacija za certificiranje po ISO 50001, analiza omrežja, pregled s termo kamero, odčitki in spremljanje diagramov, optimizacija porabe, obračun energije, pogajanje o diagramih porabe , upravljanje izbire dobavitelja energije
  • tehnični pregledi stavb – pregledi sistemov ogrevanja, hlajenja in klimatizacije, tehnični pregledi osredotočeni na stanje stavb
  • storitve varnosti in zdravja ter požarne varnosti – metodologija, zakonodaja, obvladovanje tveganj, usposabljanje, nadzor
  • revizije – zagotavljanje revizij, metodologija, spremljanje zakonodaje
  • intervencije v primeru naravnih nesreč oz. drugih nujnih dogodkov
  • izredna dela – enkratna načrtovana dela večjega obsega, rekonstrukcije tehnoloških enot, predelave stavb
  • centralno dispečerstvo – 24/7 obratovanje, spremljanje delovanja stavbe, upravljanje zahtev

 

Pišite nam!