Čiščenje v zdravstvu

VPRAŠANJE ČISTEGA ZAUPANJA!

ČIŠČENJE V ZDRAVSTVU

čiščenje bolnišnic, klinik in rehabilitacijskih ustanov; celovito čiščenje in razkuževanje higienskih prostorov z visokim tveganjem (npr. operacijske dvorane, laboratoriji); dezinfekcija površin in površin s posebnim strojem za hladno meglo; čiščenje čistih površin v skladu z GMP

PRED ZAČETKOM STORITEV ČIŠČENJAPRIPRAVIMO PLAN IN HIGIENSKI NAČRT ČIŠČENJA. S POMOČJO LASTNEGA TEHNOLOŠKEGA SISTEMA ZAGOTAVLJAMO KAKOVOSTNO STORITEV.

NAŠ SISTEM DEZINFEKCIJE

dezinfekcija površin v prostorih z omejeno atmosfero; odstranjevanje bakterij in virusov na domnevno kontaminiranih površinah; preprečevanje, zaključna dezinfekcija, preprečevanje še hujše kontaminacije; učinkovitost, ažurnost, zeleni postopki

NAŠA TEHNOLOGIJA ČIŠČENJA

v bolnišnicah vseh vrst; zaščita pred mikrobi; ohranjanje stroškovne učinkovitosti, bistveno zmanjšanje verjetnost razvoja okužb; optimizacija postopkov in rezultatov dezinfekcije; stalno usposabljanje čistilnega osebja

OBMOČJA VISOKEGA TVEGANJA

kritična območja za okužbe; operacijske sobe in njihove storitvene zmogljivosti (npr. kirurgija, porodna soba); visoko tvegane medicinske in oskrbne enote (npr. enota za intenzivno nego novorojenčkov, enote intenzivne nege, kardiologija); visoko tvegane servisne enote (npr. sterilne službe, služba za transfuzijo krvi, lekarne, laboratoriji; patologija, soba za seciranje

IMAMO VEČ KOT 30 LETNE OBSEŽNE IZKUŠNJE!

  • območja splošne oskrbe pacientov – prostori za bolnišnično oskrbo (npr. bolniške sobe, oddelki za zdravstveno nego, kopališča, gostinstvo, terapevtske enote) – diagnostični prostori (pl. laboratoriji, pregledovalnice) – prostori za ambulantno oskrbo (npr. ambulante, pregledovalnice, previjalne postaje )
  • posebna območja z visokim tveganjem za okužbo, kjer je nevarnost širjenja mikrobov še posebej velika, ki zahtevajo posebna razkužila (npr. izolacijski oddelki, sobe za osamitev,..)

Pišite nam!