Novice in obvestila

Metodologija BIM je lahko most med akterji na trgu nepremičnin

S hitrim razvojem tehnologije je vedno bolj pomembno zagotoviti, da so zgradbe načrtovane, zgrajene, upravljane in vzdrževane v sinergiji. Informacijski model stavb (BIM) je splošno znan, vendar nepremičninska industrija ne izkorišča njegovega potenciala. Morda se na prvi pogled zdi drago, vendar lahko z uporabo BIM prihranite znatne količine denarja v življenjskem ciklu zgradbe.

V nasprotju s splošnim prepričanjem BIM ni programska oprema ali certifikat. Namesto tega gre za metodologijo, ki omogoča vsem akterjem v življenjskem ciklu zgradbe, da sedijo za skupno mizo digitalnega načrtovanja in izmenjujejo informacije. Čeprav tridimenzionalni modeli ponujajo številne prednosti, je “I” v BIM, akronim za informacije, ki omogoča povezovanje dodatnih podatkov – kot so podatki o energiji in gradbeni fiziki – z vsakim elementom modela. S to metodo je ustvarjena prostorsko organizirana podatkovna baza vaše zgradbe, po kateri je mogoče iskati, kar olajša načrtovanje, optimizacijo in vzdrževanje celo operativnih nalog. Zato se postavlja vprašanje: zakaj tega “čudežnega orožja” še ne uporabljajo vsi?

Csaba Szij, namestnik generalnega direktorja B+N Referencia Zrt. in vodja delovne skupine Proptech Nacionalnega združenja upravljavcev objektov, je naštel več razlogov. Pogosto je model BIM, ustvarjen v fazi načrtovanja, zelo rudimentaren in ni primeren za pridobivanje uporabnih in točnih informacij za FM podjetje. Značilno je tudi, da se spremembe, ki nastanejo med implementacijo, ne odražajo več v modelu. Seveda bi operater lahko dopolnil manjkajoče podatke, vendar bi malo strank nosilo takšne stroške. Zato je velika potreba po spremembi miselnosti. Upravljavci bi morali biti vključeni tudi v proces načrtovanja, tako da je mogoče na tej stopnji upoštevati vidike za doseganje znatnih prihrankov in povečanje učinkovitosti v življenjski dobi stavbe.

Čeprav uvedba BIM modela ni poceni, ima veliko možnosti za znižanje stroškov že na srednji rok. V življenjski dobi zgradbe stroški naložbe znašajo le 15 % celotnega proračuna, preostalih 85 % pa nastane med življenjsko dobo stavbe. Raziskave kažejo, da se okoli 30 % gradbenega materiala zavrže na gradbiščih, delavci pa porabijo 40–45 % svojega časa za premikanje materiala. Z izkoriščanjem potenciala BIM lahko te nepotrebne stroške zmanjšamo že v fazi gradnje.

Dražji del je uporaba in delovanje stavbe. Ena največjih postavk je energija, ki predstavlja skoraj 46 % od 85 % vseh stroškov. Dobro pripravljena družba za upravljanje, ki uporablja posodobljen in podroben BIM, bi to lahko zmanjšala za 7–8 %, kar je zelo velik znesek. To je le en primer, saj obstaja veliko možnosti za povečanje učinkovitosti in zmanjšanje stroškov pri upravljanju objektov z uporabo BIM, ki trenutno ni izkoriščeno v običajnih poslovnih praksah.